Olika papper och format.

A-formaten är olika format och storlekar på papper som används till trycksaker och C-formaten används oftast till kuvert och är lite större än A-formaten.

A4 (210×297 mm) är det vanligaste pappersformatet. Viker man det en gång blir formatet A5 och viker man det ytterligare en gång så blir formatet A6. Går man uppåt i storlek så går det två A4 på ett A3-format.

Här bredvid så ser du en tabell som visar format och storlek på de olika A- och C-format som oftast används.

Om man ska välja t.ex. glättat, bestruket eller obestruket papper beror mycket på vilken känsla och vilken färgåtergivning man önskar.

Hör gärna av dig så berättar vi mer och vad som passar bäst till din trycksak.

 

Papperark
A7 = 74×105 mm
A6 = 105×148 mm
A5 = 148×210 mm
A4 = 210×297 mm
A3 = 297×420 mm
A2 = 420×594 mm
A1 = 594×841 mm
A0 = 841×1189 mm

Kuvert
C5 = 162×229 mm
C4 = 229×324 mm