Ordlista från A-Ö.

I denna ordlista hittar du termer som ofta används vid arbete med grafik och trycksaker, sorterad från A-Ö.

.ai
.ai är den typ av fil (eller filformat) som programmet Adobe Illustrator använder sig av.

Bigning
Detta är processen där man skapar en inpressning (big) i materialet för att underlätta vikning (falsning) och för att undvika att sprickor i pappret uppstår.

CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Keycolour)
Även känt som processfärger, ett färgsystem som används exempelvis vid offsettryck. Cyan (blå), magenta (röd) och yellow (gul) kan tillsammans med svart färg skapa över 1200 olika färgtoner.

Digitaltryck
När du trycker med digitaltryck behövs inget fysiskt original tas fram vilket gör att kostnaden blir lägre då du trycker enklare trycksaker i relativt små upplagor, såsom foldrar eller broschyrer.

DPI
Står för ”Dots Per Inch”, ungefär ”Prickar per centimeter”. Anges ofta i kvaliteten på en bild avseende utskriftskvalitet.

Dummy
Ett exempel på hur en färdigredigerad produkt (trycksak, hemsida, logotyp) kan se ut, tas ofta fram innan den slutgiltiga layouten görs klar.

Duplexbild
Tryck i duplex innebär att man trycker i två färger.

Efterbehandling
Samlingsnamn för det jobb som sker efter att själva trycket är gjort. Det kan vara att man falsar (viker), limmar ihop eller bearbetar trycksaken på annat sätt.

EPS
EPS är ett filformat, förkortningen står för ”Encapsulated PostScript”. EPS kan kombinera både vektorbaserad och pixelbaserad grafik. När du sparar en färdig bild i Adobe Illustrator så används ofta just EPS-formatet.

Europaskalan
Den så kallade Europaskalan sätter grundprinciperna för på vilket sätt man använder sig av CMYK vid tryck.

Falsning
Att falsa en trycksak innebär att man gör vikningar.

Flyer
Informationsblad med en eller två sidor.

Folder
En mindre broschyr, oftast menar man att en folder enbart har fyra sidor medan en broschyr kan ha fler sidor.

Font
Engelskt ord för typsnitt eller teckensnitt, såsom t.ex. Arial, Times New Roman och Verdana.

FTP
Står för ”File Transfer Protocol” och är metoden för att lämna in tryckfärdiga PDF:er eller andra originalfiler till ett tryckeri.

Frilägga
Term som används vid grafisk produktion, design och layout. Innebär att man ”skär ut” ett objekt i en bild, exempelvis att man tar bort bakgrunden bakom en bild på en människa för att kunna ha personen mot enbart vit bakgrund.

Fyrfärgsseparation
Helt enkelt att alla färger i en bild som ska tryckas i grunden utgörs av fyra färger (se t.ex. CMYK), och dess färger delas upp i tryckprocessen.

Färgstick
Oftast ett felaktigt tryck där en färg fått för mycket genomslag i den färdiga trycksaken.

Gemen
Gemener är små bokstäver, versaler är stora bokstäver.

GIF
Gif är ett vanligt filformat för bilder och står för ”Graphic Interchange Format”. Antalet färger som kan användas i en GIF-bild är begränsat och därför passar formatet bäst på webben för bilder med få färger, som exempelvis enkla logotyper eller andra bilder som bara använder sig av ett fåtal färger. Fördelen är då att bilderna blir mindre och kan hämtas hem snabbare än vid användning av t.ex. JPG.

Glättat papper
Papper som behandlats för att få en ”glättig” eller glansig yta. Känns oftast mer exklusivt och ger förbättrad kvalitet på bilder, dock till en högre kostnad än vanligt papper.

Grafisk profil
Samlingsnamn på de riktlinjer som ett företag eller en organisation följer vad gäller saker som färgskalor, logotypanvändning och färg/design i allmänhet.

Halvtonsbild
Svartvit bild med olika nyanser av grå färg.

ICC-profil
Beskriver färgegenskaper hos en specifik skrivare eller annan tryckmaskin.

Illustrator
Populärt mjukvaruprogram från Adobe som är bra för att skapa ”vektorgrafik”, alltså grafik som ofta används för exempelvis logotyper.

InDesign
Program från Adobe som är ledande för de som arbetar med layout av framför allt tidningar, foldrar och liknande produkter.

Inlaga
Den del av en tidning, broschyr eller bok som är innanför pärmarna/omslaget.

JPG
JPG står för Joint Photograpic Experts Group och är den överlägset vanligaste filtypen för bilder på webben. Fördelen med JPG är att bilderna återges perfekt på en skärm och att storleken på filen ändå blir förhållandevis liten. Nackdelen är att bilderna ibland blir ohanterligt stora om de avses användas för tryck och de fortfarande är i JPG-format.

Komplementfärg
När en färg blandas med en annan färg för att skapa svart färg, kallas den inblandade färgen för komplementfärg.

Kursiv
När bokstäver lutar så här. Heter ”italic” på engelska.

Laminering
Papper som täcks av en tunn plast. Ger en styvare känsla och ökar hållbarheten.

Layout
Övergripande term för all form av fysisk hantering och placering av text och bilder.

Limbindning
Teknik för att binda in tjockare trycksaker som tex. böcker. Arken ruggas och limmas i ryggen.

Logotyp, logga, logo
Grafisk symbol för ett företag eller organisation.

LPI
LPI står för ”Lines Per Inch”, ungefär ”linjer per centimeter”. Anger antalet rastelinjer, utskrivna linjer per tum tryck.

Luminans
Ljusstyrkan i en viss färg.

Magenta
M:et i färgskalan CMYK, röd färg.

NCS
NCS står för ”Natural Color System”. Denna färgskala kategoriserar färger utifrån hur de uppfattas av det mänskliga ögat.

Offsettryck
Vid sidan av digitaltryck den vanligaste tryckmetoden. Offsettryck är bäst lämpat för tryck av trycksaker i stora upplagor. Är det en mindre upplaga är oftast digitaltryck mest kostnadseffektivt. Hör med tryckerierna vad de ger för erbjudande på de olika tryckmetoderna när du tar in offerter.

Omfång
När man anger omfång på en trycksak såsom tidning eller broschyr syftar man på det totala antalet sidor.

Opacitet
Genomskinlighet i papper. En trycksak med väldigt låg opacitet är snudd på genomskinlig.

Paginering
Helt enkelt numrering av sidor i en trycksak där sida 1 är omslaget. Är alltid jämnt delbar med 4 (4, 8, 12, 16, 20, 24, o.s.v.).

PDF
Står för ”Portable Document Format”. Populärt för att det går att använda på såväl PC som Mac. Ett vanligt format när en fil lämnas till tryckeriet för tryck.

Pixel
Vanliga bilder i t.ex. JPG-format utgörs av små enfärgade kvadrater som kallas pixlar. Ju bättre kvalitet på bilden, eller högre upplösning, desto fler pixlar består den av. Förutom JPG så är GIF, PNG och TIFF vanliga pixelformat.

PMS-Färg
PMS står för ”Pantone Matching System” och kallas på svenska ibland för dekorfärg. PMS- eller Pantoneskalan har en specifik kod för varje färg vilket gör att det finns en absolut referens att utgå från när man vill beskriva vilken färg som är vilken vid exempelvis tryck. När man använder sig av denna färgskala kallar man ofta trycket för PMS-tryck.

PNG
PNG är ett bildfilformat skapat specifikt för Internet, och står för ”Portable Network Graphics”. PNG är ett bra alternativ för den som vill ha bättre kvalitet än GIF men inte är i behov av samma fotografiska återgivning som JPG.

POD / Print-on-demand
POD är ett fenomen som blir allt vanligare och står för ”Print On Demand”. med denna metod trycker man mycket små upplagor eller till och med en trycksak i taget med hjälp av digitaltryck. Lämpar sig bra för den som vill trycka en trycksak varje gång den beställs via exempelvis en hemsida.

Prepress
Den avdelning inom tryckeriet som förbereder filer och original innan själva tryckprocessen drar igång. Det kan handla om färgbehandling eller andra förberedande åtgärder.

Primärfärger
Kallas även grundfärger, och är cyan, magenta och gul färg (C, M och Y i CMYK).

Profiltryck
Samlingsnamn för reklamtryck, ofta på produkter såsom kläder eller give-aways. Används oftast av företag som vill synas med logotyp på en produkt man ger bort.

Prägla
När man präglar en trycksak så höjer man en del av den för att skapa en tredimensionell känsla. Ett exempel på prägling är de upphöjda siffrorna på ett kreditkort.

.psd
PhotoShops egna filformat. Filer sparade i .psd kan bara öppnas i PhotoShop och inte heller infogas i andra program.

Raster
Ett raster är ett på förhand definierat mönster av räta linjer eller rutor.

RGB
Står för Red (röd), Green (grön) och Blue (blå). Kallas även för sekundärfärgerna till skillnad från cyan, magenta och yellow.

Skärmärken/Crop Marks
Linjer på trycksaken som visar var den ska beskäras.

Skärsmån
Marginal på papper som skärs bort i tryckprocessen. Hör alltid med ditt tryckeri vilken eventuell skärsmån du behöver ha som marginal i dina original.

Stansa
Stansa är en efterbehandling på tryckeri som kan innebära både skärning och perforering.

Tabloid
Ett format på papper eller en tidning. Expressen och Aftonbladet är båda i tabloidformat.

Tryckyta
Den del av ett papper eller annat tryckmaterial som det går att trycka på. Tryckytan är vanligtvis inte riktigt lika stor som den verkliga fysiska ytan.

Typografi
Allt som har att göra med typ- och teckensnitt eller bokstävers utseende i allmänhet.

Upplösning
Upplösningen mäter hur många pixlar på en given yta som en bild utgörs av. Ju fler pixlar desto högre upplösning och därmed också bättre bildkvalitet. Upplösning kan också vara storleken på en bildskärm, till exempel 1024*768 pixlar.

Utfall/Bleed
En bild eller tonplatta placeras utanför sidformatets kant för att sedan efter att sidan tryckts, beskära sidan till rätt sidformat. På detta sätt undviker man en vit ram mellan bilden och sidans kant.

Variabeltryck
Innebär att man genom koppling till en databas kan göra varje exemplar av trycksaken unikt med t.ex. en persons namn, en nummerserie eller skapa olika språkversioner av en trycksak.

Vektorgrafik
Till skillnad från pixelgrafik så är vektorgrafiken egentligen en samling matematiska formler som berättar hur en linje eller en kurva ska flöda fram på skärmen. Fördelen med denna typ av grafik är att de vektorbaserade bilderna kan ökas i storlek utan att kvaliteten försämras, något som inte går med en pixelbild i exempelvis JPG. Vanliga program för att hantera vektorbaserad grafik är Illustrator och Corel Draw. Om du konverterar en pixelbaserad bild till vektorgrafik kallas det för att du ”vektoriserar” bilden.

Versaler
En versal är en stor bokstav, till exempel en sådan som finns i början av en mening. Små bokstäver kallas gemener.

Ytvikt
Anges ofta för vikten på ett papper, i gram per kvadratmeter.